Wat is de oudervereniging?
Alle ouders met n of meer kinderen op dn Opstap kunnen lid worden van de oudervereniging. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en is een schakel tussen de ouders en het lerarenteam/school. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen als bestuurslid en zo zitting nemen in het bestuur. Bij voldoende aanmeldingen zal er gestemd worden tijdens de ledenvergadering. In principe neemt men voor drie jaar zitting in de OV, en die periode kan maximaal een keer verlengd worden. Eerder stoppen als bestuurslid is uiteraard wel mogelijk.
De zittingsperiode loopt van het begin tot het einde van een schooljaar.
Het bestuur bestaat uit minimaal zeven bestuursleden, allemaal ouders met een of meer kinderen op dn Opstap. Er is een voorzitter, secretaris, penningmeester en er zijn vier (of meer) algemene bestuursleden.
Per jaar komt de OV zeven tot acht keer bij elkaar voor de OV vergadering. Er is dan ook altijd iemand namens het lerarenteam aanwezig.
De organisatie van de activiteiten gebeurt altijd in samenwerking met het lerarenteam en in overleg met de directie daar waar dat nodig is. Tijdens de diverse avonden dat er vanuit school iets te doen is, verzorgt de oudervereniging koffie en thee met een koekje voor de ouders. Dit betreft o.a. ouder- en informatieavond en de open avond later in het schooljaar.