In december 2016 heeft er een visitatie op onze school plaatsgevonden. Ouders, leerkrachten en management zijn door een commissie bevraagd en ze hebben documenten bekeken. De visitatie commissie was uiterst positief over de manier waarop de drie scholen met elkaar samenwerken. We werden een  ‘pareltje’ genoemd en een ‘professionele familie’.  Een resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn.
Het definitieve rapport leest u hier.