Contacten met andere instanties

Parochie Sint Stephanus Vinding
Dorpsplein 26
5094 GJ Lage Mierde
013-5091215
013-5093313
(Pastoor Wouters)

 

Bibliotheek de Kempen

Kerkplein 5
5041 KB Reusel
0497-643130

 

BOVO

Overlegorgaan basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Secr.: Bospoort 1
5521 CK Eersel
0498-513043
Kerkplein 3
5541 KB Reusel
0497-650650

 

Leerplichtambtenaar

Mevr. K. Snelders
Gemeente Reusel-De Mierden
Postbus 11
5540 AA Reusel
0497-650650

 

Jeugd Gezondheidszorg van de GGD

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 810
5700 AV Helmond
088 0031 422

 

Inspectie van het onderwijs

Info@owinsp.nl
 
0800-8051 (gratis)
klachtenmeldingen over seks, intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld;
meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111 (lokaal tarief)

 

Jeugd Welzijn

Kerkplein 3
5541 KB Reusel
0497-650651

 

Manhattan onderwijsinstituut

(Cursusmachineschrijven)
Dhr. Luyten

 
0475-318611
 
VSO/BSO de Paraplu
Pedagogisch medewerksters:
Marly Paridaans, Ilse Roijmans, Suzanne Nouwens, Ingrid Heywegen en Inge van Kemenade (sportBSO)
06-22497205
Aanwezig:    
VSO 07.30-08.30 uur
BSO 14.30-18.30 uur
Maandag, dinsdag en donderdag. Vrijdag hele dag BSO (vanaf 01-09-2010)
 

 
TSO de Paraplu
co÷rdinator:   Anny Maas
013-5091500
Aan-/afmelden:
dagelijks vˇˇr 8:30 uur op bovenstaand telefoonnummer

 

Permanente Commissie Leerlingenzorg  (PCL)

Markt 28
5521 AN  Eersel
0497-515224

 

 Samenwerkingsverband

WSNS Bladel e.o.
Correspondentieadres : SBD

 
 
Giralis schoolbegeleidingsdienst
Markt 28
5521 AN  Eersel

 
0497-515224
 
Stichting Cultuurbevordering Reusel-De Mierden
Mevr. Mien Paridaans

 
0497-650678
 
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Kempenland
Postbus 219
5520 AE Eersel

 
0497-516337