Schoolmaatschappelijk werk Informatie voor ouders
 
 
Voelt uw kind zich niet prettig op school?
Maakt het zich zorgen over de situatie thuis?
Spijbelt het?
Of zijn er andere problemen die invloed hebben op het functioneren van uw kind op school? Dan kan de schoolmaatschappelijk werker helpen.

Op de school van uw kind is een schoolmaatschappelijk werker van DommelRegio werkzaam.
De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het schoolteam. De schoolmaatschappelijk werker wordt vaak ingeschakeld als het zorgteam zich zorgen maakt over een leerling.
De schoolmaatschappelijk werker zorgt ervoor dat er samen met school en de ouders zo snel mogelijk duidelijkheid komt over het probleem van de leerling op school. Samen oplossingen zoeken
 
Schoolmaatschappelijk werk is er voor uw zoon of dochter, voor u en voor de school. De schoolmaatschappelijk werker kijkt naar het kind zelf, naar de ouders, de school en de manier waarop ze elkaar be´nvloeden. Met alle drie de partijen zoekt de schoolmaatschappelijk werker naar oplossingen. De gesprekken vinden plaats op school, kantoor of bij u thuis. Dit gebeurt in overleg met u. De schoolmaatschappelijk werker behandelt uw informatie vertrouwelijk. Het Schoolmaatschappelijk werk organiseert ook vaardigheidstrainingen voor leerlingen en informatiebijeenkomsten voor leerkrachten, docenten en ouders.


Meer informatie

Hulp van het Schoolmaatschappelijk werk is gratis. Het Schoolmaatschappelijk werk van DommelRegio is als ketenpartner verbonden met het systeem Zorg voor Jeugd. Meer informatie. Hierover vindt u op
www.zorgvoorjeugd.nu .
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school van uw kind of met DommelRegio.
DommelRegio Algemeen telefoonnummer: (040) 204 85 00

Schoolmaatschappelijk Werk Informatie voor leerlingen

Soms lukt het niet om je problemen alleen op te lossen. Of is het teveel om aan te pakken.
Of heb je behoefte aan een luisterend oor.
De schoolmaatschappelijk werker kan je dan helpen; je staat er niet alleen voor.
Het liefst zo snel mogelijk, zodat problemen niet verergeren Samen oplossingen zoeken

Als je de hulp van een schoolmaatschappelijk werker kunt gebruiken, Kun je jezelf aanmelden of via je ouders of leerkracht. De schoolmaatschappelijk werker behandelt jouw informatie vertrouwelijk en kijkt vooral hoe hij of zij jou het beste kan helpen. Meer informatie http://www.dommelregio.nl/mwd/